Friday, March 19, 2010

Pesanku kepada bakal menjadi guru...


Falsafah Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Qur'an dan al – Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk
membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat

Peranan Guru Agama Terhadap Murid

1. Menyedari bahawa mereka bagai role model
2. Menanamkan perasaan cinta dan taat kepada Allah
3. Mendedahkan dan memahamkan murid kepada pelbagai bentuk
4. ibadah wajib, kelebihan, ancaman, cara melaksanakan serta kaitan dengan kehidupan di dunia dan akhirat
5. Memotivasikan murid untuk melaksanakan amalan agama dalam kehidupan seharian

Peranan Guru Agama Dalam Pengajaran & Pembelajaran (P & P)

1. Guru bukan sekadar pengajar tetapi dia juga pendidik
2. Guru perlu menguasai dasar pendidikan dan cara-cara mengajar yang berkesan
3. Mementingkan konsep di dalam pengajaran
4. Sentiasa mengunakan pendekatan motivasi
5. Mengusai pengurusan bilik darjah

Peranan Guru Menanamkan Kecintaan terhadap Agama
Wan Bakar Wan Dagang (1991)

1. Menanamkan asas agama yang kukuh
2. Menanam minat beragama dan sensitif kepadanya
3. Menggerak dan menaikkan emosi murid supaya cintakan agama
4. Membasmi kejahilan beragama berasaskan pendidikan Islam
5. Melahirkan Jailul Qur'an di kalangan murid
6. Meningkatkan cara hidup Islam dikalangan murid
7. Mewujudkan nafsu mutmainnah dikalangan murid
8. Mewujudkan ciri-ciri tamadun Islam di sekolah dan luar sekolah
9. Membanteras kemungkaran dan kesesatan dikalangan dengan cara yang baik
10. Membentuk iklim sekolah dengan nilai agama

Keterampilan yang perlu dimiliki oleh Guru Agama

1. Lebih berdidikasi
2. Cemerlang melaksanakan tugas
3. Membantu murid untuk menjadi seorang muslim yang berakhlak, berilmu, beriman, beramal dan bertaqwa
4. Memahami falsafah, matlamat dan hasrat pendidikan Islam
5. Meningkatkan ilmu yang sedia ada
6. Pendekatan pengajaran yang boleh menimbulkan minat pelajar
7. Menguatkan ukhuwwah dan gerakan sesama guru pendidikan Islam
8. Kepimpinan dan sahsiah yang mempunyai pemikiran yang mantap, rasional, bijaksana dan matlamat yang jelas
9. Menjadi seorang murabbi, muaddib, dai'e dan qaid

Sifat-Sifat Guru Pendidikan Islam
Abdul Halim Muhammadi (1991)

1. Sifat zuhud ( mendidik kerana mencari keredhaan Allah S.W.T)
2. Kebersihan diri luaran dan dalaman
3. Menjaga kehebatan dan kehormatan diri
4. Sebagai bapa atau ibu dalam menghadapi muridnya
5. Memahami tabiat muridnya

Sifat-Sifat Guru Pendidikan Islam
Abdullah Ishak (1989)

1. Memiliki ilmu dan kaedah pengajaran
2. Ketokohan dan keperibadian guru
3. Memberi ilmu kerana Allah
4. Kebijaksanaan dan kematangan
5. Berrsifat kasih sayang
6. Perwatakkan guru

Sifat-Sifat Guru Pendidikan Islam
Abdullah Nasih Ulwan (1981)

1. Ikhlas
2. Bertaqwa
3. Berilmu pengetahuan
4. Pemaaf
5. Bertanggungjawab

Sifat-Sifat Guru yang Disukai Murid
Atan Long (1993)

1. Mempunyai emosi yang stabil dan mental yang sihat
2. Mempunyai badan yang sihat dan sahsiah yang dinamik
3. Mempunyai kecerdasan otak yang lebih tinggi dari
kebanyakkan orang
4. Mempunyai sifat yang kreatif, imiginasi dan ikhtiar
5. Mempunyai suara dan tingkah laku yang beradab
6. Bertata tertib, bertimbang rasa, mempunyai simpati dan bijaksana dalam menghadapi masalah
7. Sabar
8. Jujur
9. Tegas
10. Menepati masa dan berkebolehan mengurus
11. Mempunyai sikap yang positif dan menggalakkan
12. Memberi bimbingan yang demokratik
13. Menjaga status ikhtisas perguruan

Sifat Guru Yang Tidak Baik

1. Garang, membebel, tidak pernah senyum, suka memerli dan mudah hilang sabar
2. Tidak membantu kerja-kerja di sekolah, tidak menerangkan pelajaran dan tugasan secara jelas serta bekerja tanpa perancangan
3. Berat sebelah, pilih kasih dan menyukai pelajar tertentu
4. Besar diri, sombong. Angkuh, susah menerima pandangan dan tidak menyedari muridnya keluar kelas
5. Tiada pendirian, keras kepala, tidak bertimbang rasa, terlalu tegas dan membuat huru hara
6. Tidak adil dalam peperiksaan dan pemberian markah ujian dan peperiksaan
7. Tidak memberikan perhatian terhadap perasaan murid,memalukan murid di hadapan teman sekelas dan memanjangkan masa pembelajaran
8. Tidak berminat untuk mengenali murid dan latar belakang mereka

http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=8332d356428bd5fc90d39cdf2cd90fa2&url=https%3A%2F%2Fblogger.googleusercontent.com%2Ftracker%2F2566309137970465978-4120959627821308834%3Fl%3Dtemanpetunjuk.blogspot.com

No comments:

Islamic Song