Wednesday, May 4, 2011

Parlimen Mahasiswa sekadar boneka


Semasa diumumkan mengenai penubuhan Parlimen Mahasiswa di Universiti Sains Malaysia(USM), saya bersama rakan-rakan berasa teruja. Timbul persoalan di benak, apakah implementasi Parlimen Mahasiswa ini adalah fasa pencerahan bagi mahasiswa yang sudah sekian lama hak dan autonomi mereka dinafikan?

Namun setelah beberapa penelitian dan kajian dibuat antara saya dan rakan-rakan Majlis Perwakilan Mahasiswa Nasional (MPMN) berserta wakil Perwakilan Pelajar daripada USM, Parlimen Mahasiswa dan pelaksanaannya amat menghampakan.

Boleh saya katakan, Parlimen Mahasiswa tidak ubah seperti boneka. Mahasiswa perlu celik meneliti perkara dasar bahawa Parlimen Mahasiswa masih berada di bawah telunjuk Akta Universiti Kolej Universiti (AUKU). Maka jelaslah mahasiswa masih terikat dengan perkara 15, perkara 16 malah masih ditadbir di bawah seorang Naib Canselor yang mempunyai kuasa veto untuk memutuskan apa saja.

Monday, May 2, 2011

MPMUM tetap berkhidmat untuk mahasiswa.


Berkata Imam Malik, “setiap orang berhak memberikan pandangan dan setiap orang berhak untuk menerima dan menolak pandangan tersebut melinkan maksum (Al-Quran dan As-sunnah). Dalam sesi kepimpinan jika tiada yang mengkritik, maka memang tidak akan majulah organisasi tersebut.

Pertama terima kasih kepada sahabat-sahabat sangat perihatin dengan pentadbiran Majlis Perwakilan Mahasiswa Universiti Malaya (MPMUM) pada sesi kali ini.Pada saya itu pun sudah satu penghargaan kepada kami. Untuk pengetahuan anda,pada 21 Februari 2011 Dato’ Naib Canseler telah pun mengumumkan keputusan pilihanraya kampus Universiti Malaya.

Selepas itu hanya satu bantahan di terima oleh pihak pentadbiran Universiti Malaya.Kemudian setelah di proses, bantahan itu telah pun di tolak di atas sebab-sebab tertentu.Setelah sekian lama pemimpin-pemimpin mahasiswa ini menang,masing-masing mengunggu untuk pembentukkan kabinet MPMUM.

Pensyarah semakin tertekan di kampus


Pensyarah merupakan pengganti ibu bapa bagi mahasiswa yang berada di kampus. Dengan penuh kesedaran mereka datang ke kampus adalah untuk mencurahkan bakti dan ilmu di dada untuk pembangunan moral generasi muda negara yang berkualiti dan berilmu. Merekalah insan yang sentiasa di segani kerana jasa bakti mereka yang tidak pernah mengenal erti penat lelah mengajar dan mendidik generasi muda sehingga anak muda itu mengenal erti kehidupan yang sangat memerlukan Tuhan dan teman-teman dalam mencapai matlamat kehidupan.

Namun jika kita menyingkap kondisi Malaysia kini, tugas pensyarah sedikit sebanyak telah mula tersasar dengan tujuan asal mereka iailtu adalah untuk mendidik dan menyebarkan ilmu .Jika dulu hadirnya penyarah ke kampus adalah untuk mendidik dan mengajar, namun kini mereka bukan hanya perlu mengajar. Akan tetapi mereka mestilah menerbitkan hasil kerja (tesis) dalam jurnal antarabangsa kelas A demi mencapai impian untuk menaikkan ranking universiti.

Islamic Song