Wednesday, February 16, 2011

Jawab Isu APIUM

Assalamualaikum...

Isu Library di APIUM...
* Ramai mahasiswa APIUM bertanya-tanya berkaitan projek pembaikpulihan perpustakaan APIUM.Pada tahun 2008 yang lalu telah berlaku satu tragedi tanah runtuh di perpustakaan APIUM.Kesan dari peristiwa itu menyebabkan perpustakaan APIUM terpaksa di tutup dan di pindahkan ke perpustakaan Za'ba.

Jesteru saya selaku YDP PMAPIUM dan bekas wakil fakulti APIUM telah pun berbincang dan berdiskusi berkaitan isu ini dengan barisan pentadbiran APIUM.Sebenarnya memang untuk menjalankan kembali projek pembaikpulihan perpustakaan APIUM memakan masa yang sangat panjang.

Saya sebenarnya telah pun menjawab dan menjelaskan berkaitan isu ini di dalam UM-today dan di dalam blog saya. Namun saya kira mungkin masih ramai yang tidak jelas. Secara ringkasnya untuk menjalankan pembaikpulihan perpustakaan ini memang memerlukan prosuder yang banyak.Antaranya perlu mengkaji sebab kes tu berlaku.Kemudian setelah sekian lama kajian kes itu di buat barulah perbincangan pembaik[ulihan itu boleh di buat.

Kesan dari peristiwa itu pengkajian berkaitan tanah di lereng bukit itu di buat dengan serius. Terutamanya untuk memastikan keadaan tanah di lereng bukit itu benar-benar stabil dan kukuh untuk sebelum meneruskan projek pembaikpulihan perpustakaan itu.

Setelah keadaan tanah stabil dengan baik, maka barulah tander untuk pembaikpulihan perpustakaan itu di buka.Untuk pembukaan tander itu sahaja memakan masa yang lama untuk memilih tander yang terbaik.Setelah sekian lama perbincangan di buat di peringkat pentadbiran APIUM, maka sekarang Alhamdulillah setelah di bincang dengan baik antara saya selaku wakil fakulti dan barisan pentadbiran APIUM , projek pembaikpulihn telah pun mula di jalankan dengan baik.

Bermula dengan proses menebangan pokok-pokok di lereng bukit perpustakaan , kemudian proses menyemen lereng bukit sebagai , pelindung tanah daripada berlaku hakisan tanah semula.Selepas itu barulah projek menbaikpulihan bangunan perpustakaan akan di jalankan semula.Kemudian projek 'wiring' dalaman bangunan perpustakaan baru di jalankan.

Sebenarnya proses pembaikpulihan bangunan ini memang memakan masa yang sangat panjang.Paling kurang pun memakan masa setahun setengah ke dua tahun. Jesteru saya selaku YDP PMAPIUM hanya mampu untuk memastikan projek itu di jalankan pada masa saya memimpin.Sebarang ketidakfaham dan ketidakjelasan anda boleh berjuma dengan saya mahupun terus berjumpa dengan barisan pentadbiran APIUM.Sekian.

No comments:

Islamic Song